K2A s.r.o.

Gorazdova 45
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 2 54791856

 

e-mail: k2a@k2a.sk